Om Kultur i Halland - Film

Kultur i Halland - Film är ett regionalt resurscentrum för film.

Uppdrag

Uppdraget innebär att

  • stärka ungas filmskapande
  • etablera filmen som en del i det lokala och regionala kulturlivet
  • skapa en halländsk filmprofil
  • skapa förutsättningar för regional filmproduktion
  • öka intresset för film i Halland

Arbetet präglas av processtänkande och av främjande åtgärder genom att

  • skapa mötesplatser, idécentra, kulturmöten och nätverk
  • stimulera projekt, utveckling, produktion, initiativ, visningsverksamhet, särskilt för barn och unga
  • samordna insatser, distribution, visningsverksamhet
  • stödja genom konsulentverksamhet och fria resurser

Så här kontaktar du oss

Kontaktuppgifter till personalen finns till höger eller längre ner på sidan.

Anna Eriksson

Utvecklare film och rörlig bild

Besöksadress
Kultur i Halland
Kronobränneriet
Skonertgatan 12 A
Halmstad

Postadress
Kultur i Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Annika Westerhult

Projektledare Filmresurscentrum

Besöksadress

Katrinebergs Folkhögskola
310 58 Vessigebro