Produktion och stöd

Produktionsstöd utgår som regel i form av kontantbidrag och/eller teknikstöd.

Stöd till film och rörlig bild

Generella riktlinjer för produktionsstöd är att filmaren skall vara från Halland eller att inspelning sker i länet. Läs mer om projekt och stöd för kulturutveckling från Kultur i Halland. Kontakta Kultur i Halland - Film för mer information och för att få hjälp med ansökan.

Filmresurscentrum

På uppdrag av Kultur i Halland bedriver Katrinebergs folkhögskola Resurscentrum Film i Halland. Filmresurscentret ska vara en resurs för stöd och samverkan, projektutveckling och teknikstöd, kompetensutveckling för filmare och lärare. Filmare kan få teknikstöd och låna professionell utrustning.

Timbanken

Timbanken är till för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett. På Timbanken kan du få upp till fem kostnadsfria rådgivningstimmar hos kvalitetssäkrade konsulter. Samtliga konsulter har spetskompetens och är upphandlade och utvalda för att ge dig och ditt företag profesionell rådgivning.

Timbanken finansieras av Region Halland och är i samarbete med kommunerna ett sätt att bidra till utveckling av det halländska näringslivet.