Ministöd

Ministöd är för dig som behöver en mindre slant för att snabbt komma igång med din film.

Deltagare på IYMS 2017.

Stödet kan gå till allt möjligt som har med din filmproduktion att göra och det är viktigt att du i ansökan berättar vad stödet ska gå till. Kostnader kan vara förbrukningsvaror, resor, rekvisita, transporter, gage osv.

Ansökan om Ministöd ska innehålla en beskrivning av projektet på max en A-4 sida. Bifoga manus och övrig information om vilka resurser du behöver. Maxbelopp att söka är 5.000:-.

Vilka kan söka Ministöd?

Alla som är folkbokförda i Halland kan ansöka. Det finns alltså inga krav på konstnärlig utbildning eller liknande för att få stöd.

Projekt som görs i samband med en grundläggande filmutbildning kan inte ansöka.
Du kan söka löpande, det finns inga deadlines. Vi behandlar ansökningarna löpande och du får svar inom två veckor, med undantag av mitt i sommaren och vid jul/nyår.

Du ansöker om stödet genom att mejla din projektansökan till Annika.westerhult@regionhalland.se

Varmt välkommen att söka!