Stöd till ideella föreningar och idéburna organisationer

Civilsamhället är en stor och viktig resurs i samhällsutvecklingen, som kanal för människors engagemang, delaktighet och förändringskraft. Ett väl fungerande civilsamhälle är av stor betydelse för kulturliv, folkhälsa och demokrati.

Region Halland stöder enligt särskilda regelverk

En utredning gjordes hösten 2015 med uppdrag att ta fram förslag om hur civilsamhället kan kopplas till genomförandet av Region Hallands Tillväxtstrategi och det regionala utvecklingsarbetet samt i genomförandet av Hallands kulturplan.

Civilsamhället bidrar på många olika sätt till utveckling som skapar ett mer inkluderande och jämställt Halland. Region Halland vill bli bättre på att tillvarata civilsamhällets kompetens i det regionala utvecklingsarbetet. Projektet "Bästa samverkansplatsen" ska förbättra Region Hallands samverkan med civilsamhället, framförallt inom områdena inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning.