Fria kulturaktörer

I Halland finns många kulturskapare som inte är institutionsknutna, utan ingår i den fria delen av kulturlivet. De arbetar yrkesverksamt, en del på heltid, andra på deltid.

Vårt uppdrag är att skapa möjligheter för fria kulturskapare att bo och verka i regionen och att tillföra sina särskilda kompetenser till Halland.

Fria kulturskapare representerar ofta konstnärlig förnyelse och experimenterande. De har möjlighet att fatta snabba beslut, arbetar flexibelt och rörligt och etablerar nationella och internationella nätverk. Som grupp utgör fria kulturskapare en viktig partner i kulturpolitiken.

Kontakta oss gärna för att boka tid - om du vill diskutera ditt konstnärsskap, projektansökningar, din roll som kulturskapare och för att få veta mer om hur Kultur i Halland stödjer fria kulturskapare. Hör av dig till Mats Johansson.

Ansökningsperioder för Region Hallands stöd till kulturutveckling (projekt) är 1 mars - 1 april och 1 oktober - 1 november.

Nyheter

Fler nyheter... Prenumerera med RSS