Guider och länkar

Här hittar du länkar som vi tror att du kan ha nytta av.

Hur överlever mitt projekt ekonomiskt? (PDF-dokument, 200 kB)
I detta dokument hittar du en samling av instanser som du kan vända dig till när du vill ha ekonomisk hjälp för ett projekt.

Tips för dig som tar uppdrag

Goda råd vid alla typer av uppdrag till professionella kulturskapare, oavsett konstområde:

  1. Specificera uppdragets innehåll och omfattning.
  2. Kom överens om antal timmar som beräknas för engagemanget på förhand.
  3. Respektera upphovsrätten.
  4. Upprätta skriftliga avtal.
  5. Beakta att arvodet, förutom lön och lönekostnader, ska täcka kringkostnader för att driva en verksamhet, såsom materialkostnader, ateljé/kontorshyra, försäkringar och telefon/IT etc.
  6. Ta hjälp av konstnärsorganisationernas och centrumbildningarnas rekommendationer och avtal.

Tipsen är hämtade från KLYS webbplats, läs mer på http://www.klys.se/arvodesrekommendationer/

KLYS

KLYS står för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. KLYS utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige och företräder genom 14 medlemsorganisationer ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.

http://www.klys.se/

Konstnärsguiden

Webbplatsen Konstnärsguiden vänder sig till konstnärer inom alla områden och innehåller aktuell information om Sveriges skatte- och trygghetssystem.

Där finns information om vad som gäller när du blir förälder eller pensionär och vilka rättigheter du har när du blir sjuk. Där finns också information om regler kring skatter, skulder, studielån och mycket mer.

Guiden försöker utöver detta ge olika exempel utifrån konstnärers verklighet, vardag. Konstnärsguiden ligger under Konstnärsnämndens arbete med att bevaka och sprida kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor.

Klicka här för att komma till Konstnärsguiden på  Konstnärnämnden hemsida. 

Konstnärsnämndens ansökningsdatum

Konstnärsnämndens lista med ansökningstider för alla stöd de delar ut:

https://www.konstnarsnamnden.se/ansokningstid

Kulturrådets ansökningsdatum

Kulturrådets översikt över ansökningsdatum för alla bidrag de delar ut: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Samtliga-bidrag/

Timbanken - stöd för dig som vill utveckla ditt företag

Timbanken är ett stöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett.

Med Timbanken får du som är företagare i Halland tillgång till fem kostnadsfria konsulttimmar. Denna konsulthjälp kan t ex utnyttjas för att stärka ert varumärke, marknadsföring eller annan affärsutveckling. Timbankens konsulter ger även företagsstöd och rådgivning för er som vill satsa på utlandsaffärer, bättre lönsamhet och organisationsutveckling.

Timbankens konsulttimmar gäller er som är företagare eller ska starta bolag i någon av kommunerna Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg eller Kungsbacka.

http://timbanken.se/halland