Guider och länkar

Här hittar du länkar som vi tror att du kan ha nytta av.

Hur överlever mitt projekt ekonomiskt? (PDF-dokument, 200 kB)
I detta dokument hittar du en samling av instanser som du kan vända dig till när du vill ha ekonomisk hjälp för ett projekt.

Konstnärsguiden

Webbplatsen Konstnärsguiden vänder sig till konstnärer inom alla områden och innehåller aktuell information om Sveriges skatte- och trygghetssystem.

Där finns information om vad som gäller när du blir förälder eller pensionär och vilka rättigheter du har när du blir sjuk. Där finns också information om regler kring skatter, skulder, studielån och mycket mer.

Guiden försöker utöver detta ge olika exempel utifrån konstnärers verklighet, vardag. Konstnärsguiden ligger under Konstnärsnämndens arbete med att bevaka och sprida kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor.

Klicka här för att komma till Konstnärsguiden på  Konstnärnämnden hemsida. 

Konstnärsnämndens ansökningsdatum

Konstnärsnämndens lista med ansökningstider för alla stöd de delar ut:

https://www.konstnarsnamnden.se/ansokningstid

Kulturrådets ansökningsdatum

Kulturrådets översikt över ansökningsdatum för alla bidrag de delar ut: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Samtliga-bidrag/

Timbanken - stöd för dig som vill utveckla ditt företag

Timbanken är ett stöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett.

Med Timbanken får du som är företagare i Halland tillgång till fem kostnadsfria konsulttimmar. Denna konsulthjälp kan t ex utnyttjas för att stärka ert varumärke, marknadsföring eller annan affärsutveckling. Timbankens konsulter ger även företagsstöd och rådgivning för er som vill satsa på utlandsaffärer, bättre lönsamhet och organisationsutveckling.

Timbankens konsulttimmar gäller er som är företagare eller ska starta bolag i någon av kommunerna Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg eller Kungsbacka.

http://timbanken.se/halland