Andra kulturstöd

Här hittar du länkar till olika organisationer som kan stödja projekt eller verksamheter inom kulturområdet.

Foto: Patrik Leonardsson
 Länksamling till nationella organsisationer och institutioner samt Hallands kommuner >>

Kulturrådet
Statens kulturråd, eller Kulturrådet, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Kulturrådets övergripande uppgift är att främja utvecklingen på kulturområdet.

Kulturbryggan
Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är att pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur.

Statens musikverk
Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också bevara, främja och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv.

Ansökningsdatum nationella stöd

Konstnärsnämndens ansökningsdatum

Konstnärsnämndens lista med ansökningstider för alla stöd de delar ut:

https://www.konstnarsnamnden.se/ansokningstid

Kulturrådets ansökningsdatum

Kulturrådets översikt över ansökningsdatum för alla bidrag de delar ut: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Oversikt-datum-2018/