Stöd från Kulturrådet

Kulturrådet har som en av sina viktigaste uppgifter att främja konst- och kulturverksamheter i hela landet – men även internationellt. Det sker bland annat genom bidragsgivning till konst och kultur som ger alla möjlighet till att ta del av ett varierat kulturutbud av hög kvalitet.

Teater, dans, musik, konst, museer, utställningar och litteratur kan få statligt stöd av Kulturrådet. Regionala och lokala kulturinstitutioner så väl som fria grupper kan söka bidrag för sin verksamhet eller för utvecklingsprojekt: utställningar, översättningar, utgivning och internationella samarbeten etcetera.

Endast institutioner, organisationer och grupper kan få bidrag av Kulturrådet, inte enskilda personer. Vissa bidrag går att söka kontinuerligt under hela året, andra bidrag går att söka under en begränsad ansökningsperiod. En ansökningsperiod öppnar fyra veckor innan sista ansökningsdatum. Läs mer om ansökningstider under respektive bidrag.

Kulturrådets bidrag syftar till att främja mångfald, jämställdhet och kvalitet. Kultur för barn och unga ses som särskilt viktiga områden. Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar och att det finns ett levande kulturliv även utanför storstäderna.