Stöd från Musikverket

Stöd till utveckling och nya initiativ


Musikverkets stöd till samarbetsprojekt syftar till att stödja utveckling och nya initiativ i samverkan i musiklivet, att stärka det fria musiklivet och att skapa förutsättningar för ett professionellt musikliv.

Konstnärliga rådet har ställt upp en rad aspekter och kriterier för bedömning av projekten. Relevanta aspekter i det här fallet är att projekt för att kunna få stöd ska syfta till musikalisk betydelse nationellt och internationellt samt till skapande av nya och/eller vidareutveckling av befintliga strukturer och nätverk.

Musikplattformen delar ut stöd till samarbetsprojekt som initieras av individer eller organisationer och som gynnar det professionella musiklivet. Projekten kan ha en nationell och/eller internationell prägel, eller bestå av en förstudie.

  • Stöd till mindre projekt eller förstudier: 10 000–100 000 kr
Nationella och internationella samarbeten, förstudier/research inför ett större projekt.
  • Stöd till nationella samarbetsprojekt: 100 000–2 000 000 kr
Projekt som i första hand är samarbetsprojekt inom Sverige.

Stöd till internationella samarbetsprojekt: 50 000–500 000 kr
Samarbetsprojekt över gränserna, gästspel utifrån, svenska gästspel utomlands.

Vad menas med samarbetsprojekt?


Ett samarbetsprojekt innebär att två eller fler parter är med och genomför en idé. Samarbetet kan se ut på många olika sätt – det är upp till dig att definiera formerna för just ditt projekt och göra en begriplig beskrivning. Vem som gör vad inom projektet ska vara tydligt formulerat. Ett projekt har per definition en tydlig början och ett tydligt slut. Vid ansökan om mindre projekt eller förstudier inför ett större samarbetsprojekt kan du söka som ensam part. 

Musikplattformen stödjer samarbetsprojekt som bidrar till att förnya och utveckla musiklivet. Projekten får gärna utmana rådande normer, skapa nya strukturer eller vidareutveckla redan befintliga strukturer och nätverk.