Aktuella stöd från Kulturbryggan

Kulturbryggan utlyser två stöd från den 20 juni.

Kulturbryggan öppnar slussarna för Startstöd VI och Genomförandestöd IV den 20 juni. Sista ansökningsdag är 19 augusti kl.12.00.

Mer info hittar du på Kulturbryggans webbplats