Ansökningsdatum att hålla reda på

1 februari 2015

Sista dag att söka aktivitetsbidrag och vistelsestipendium från Kulturfonden för Sverige och Finland.

Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk.

Fonden har två ansökningsomgånger årligen. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde.

2 februari 2015

Sista dag att söka stöd från Nordiska kulturfonden.

Nordiska kulturfondens mål är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Vi stödjer nordiska konst- och kulturprojekt både i och utanför Norden.

3 februari 2015

Sista dag att söka projektstöd från Statens musikverk.

http://musikverket.se

Stöd till samarbetsprojekt i musiklivet som bidrar till konstnärlig förnyelse och långsiktig utveckling, nationellt och internationellt. Alla med koppling till det fria, professionella musiklivet är välkomna att söka. Ansökningsomgången 2015:1, är öppen mellan den 12 januari och 3 februari 2015.

5 februari 2015

Sista dag att söka bidrag till internationellt kulturutbyte från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte. Som musiker, sångare eller komponist kan du söka stödet om du är inbjuden till utlandet för till exempel ett gästspel, en turné, uppförande vid festival eller någon form av samarbetsprojekt. Du kan också få stöd för att bjuda utländska konstnärer till Sverige för samarbete här.

Konstnärsnämnden fördelar cirka en miljon kronor om året i kulturutbytesbidrag inom musik. Bidragen varierar mellan 3 000 och cirka 30 000 kr. Bidraget är individuellt. Det innebär att om du ska resa med en kollega måste ni lämna in varsin ansökan. Är ni en ensemble/grupp på mer än två personer som ska resa ska ni istället söka stöd hos Kulturrådet som är ansvarigt för grupper. Om utbytet ska göras inom ramen för en svensk institutions verksamhet är det institutionen som ska bekosta utbytet.

23 februari 2015

Sista dagen att söka arbetsstipendium från konstnärsnämnden

Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stödet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till fortbildning, arbetslokaler eller investeringar i utrustning och material.