Arbeta internationellt i ditt företag!

För dig som äger eller driver ett företag och är intresserad av att arbeta internationellt ordnas nu ett uppstartsmöte för Turn International i Halland, den 17 februari.

Målet för samarbetsprojektet är att öka antalet halländska företag som arbetar internationellt. Deltagande företag får handledning och support med allt från grundläggande marknadsinformation, affärsutveckling till försäljningsmöten med tänkbara kunder på utvalda exportmarknader. Projektet vänder sig i första hand till kvinnor som äger eller driver företag, men alla företagare som vill arbeta internationellt är välkomna.

Turn International i Halland - Med internationellt företagande i fokus

Turn International i Halland är ett samarbetsprojekt mellan flera regionala och nationella organisationer.

Vill du att ditt företag ska bli framgångsrikt på nya exportmarknader? Vill du utveckla exportstrategin på ditt företag? Vill du komma i kontakt med och träffa nya kunder och samarbetspartners på andra sidan gränsen? Vill du att ditt företag växer genom internationell handel?

Då är du hjärtligt välkommen till Turn International i Halland. Mötet hålls i lokaler hos Falkenbergs Sparbank, Nygatan 38, Falkenberg, måndag den 17 februari 2014 kl 09:45 – 14:00:

  • Träffa handelsminister Ewa Björling
  • Få information om projektet
  • Möt Almis, Enerprise Europe Network och Business Swedens specialister på internationell affärsutveckling
  • Träffa Kosmopolitföretagare från International Business Entrepreneurs i Halland
  • Ansök om deltagande i Turn International
  • Kom i kontakt med andra företagare med internationell erfarenhet

Deltagandet är kostnadsfritt. Läs mer om programmet och om hur du anmäler dig i inbjudan som du kan ladda ner här (PDF-dokument, 320 kB).

Det finns ca 130 000 företag i Sverige som drivs av kvinnor. Dessa företag sysselsätter över 400 000 personer. När fler kvinnor väljer att driva företag, tas fler affärsidéer tillvara och nya affärsmodeller utvecklas, vilket bidrar till att sysselsättningen och tillväxten ökar i hela landet.

Turn international i Halland vill genom kvalificerade riktade internationaliseringsinsatser bidra till framgångsrikt företagande och skapa förutsättningen för utveckling av internationell handel i Halland och i landet i allmänhet.