Dags för kulturskapare att söka arbetsstipendier för 2018

Ansökningsperiod och utdelning av Region Hallands arbetsstipendier för professionella kulturskapare tidigareläggs. Sista ansökningsdag är den 1 december 2017 för kulturskapare som vill ansöka om stipendium för 2018.

Driftnämnden Kultur och skola beslutade vid sitt möte torsdagen den 26 oktober att tidigarelägga ansökningsperioden och utdelningen av det nyligen instiftade arbetsstipendiet för professionella kulturskapare verksamma i Halland.

– Söktrycket har visat att den här typen av stipendier behövs och efterfrågas. Förra året var vi angelägna om komma igång med utdelningen, men vi vill att de stipendiater som väljs ut ska kunna få användning av stödet under en större del av året, därför har ansökningsperioden nu tidigarelagts. Vi hade många kvalificerade ansökningar i förra omgången och hoppas få se både nya namn och sådana vi känner igen bland ansökningarna, säger Lovisa Aldrin, driftnämndens ordförande.

En jury bedömer ansökningarna

Nytt är också att ansökningarna behandlas av en jury utsedd av Kultur i Halland. Juryn har till uppgift att ta fram ett komplett förslag till driftnämnd Kultur och skola. Förslaget ska omfatta antal arbetsstipendier, belopp per arbetsstipendium och mottagare. Detta görs för att säkerställa att ansökningarna får en professionell bedömning.

Beslut om stipendiater tas vid årets första möte

Arbetsstipendier för professionella kulturskapare delades ut första gången 2017. Stipendierna delas ut en gång om året. Från och med 2018 tar driftnämnd Kultur och skola beslut om stipendiater vid första sammanträdet för året.

Ansökningsperioden för 2018 års stipendier öppnar den 1 november med sista ansökningsdag den 1 december 2017.

Läs mer: www.regionhalland.se/arbetsstipendium