Halländska fria kulturskapare i samarbete med nordiska länder?

Sök projektstöd från Nordisk Kulturfond. Nordiska kulturfonden tar varje år emot 1 000–1 200 ansökningar, och av dessa beviljas cirka 250 stöd.

Om du vill förbättra dina möjligheter att få stöd finns det några olika saker som du bör fokusera på:

  • Beskriv ditt projekt så detaljerat och konkret som möjligt.
  • Gör den nordiska profilen så synlig som möjligt. Framhäv eventuella särskilda nordiska teman.
  • Hur och varför ingår ett element av nordiskt samarbete i ditt projekt?
  • Hur och varför sker det ett utbyte?
  • På vilket sätt är projektet förankrat i flera nordiska länder? Både när det gäller samarbetspartner, deltagare och finansieringen.
  • Ta med så många nordiska länder som möjligt.
  • Engagera gärna personer och platser som inte tidigare har arbetat nordiskt.

Ansökningstider 2014

För ansökningar upp till 300 000 danska kronor:

Sista ansökningsdatum

 Beslutsdatum 2014

3 februari

20 marts

1 april

22 maj

1 september

17 oktober

1 oktober

18 november

Länk: http://nordiskkulturfond.org/projects