Internationella samarbetsprojekt för fria grupper

Nu kan du söka medel för exempelvis internationella samproduktioner och medfinansiering i EU-projekt. Nästa ansökningsdag är den 22 augusti 2012!

Läs mer på Kulturrådets webbplats