Kulturbryggans utlysningar 2014

Kulturbryggans planerade utlysningar 2014:

13 januari – 3 februari 2014
Utlysningen innefattar både Genomförandestöd och Startstöd. Beslut fattas den 24 april 2014. Mer information finns under respektive stödform.

17 mars – 7 april 2104
Utlysningen innefattar Startstöd och ett tematiskt stöd. Beslut fattas den 16 juni 2014.

23 juni – 1 september 2014
Utlysningen innefattar Genomförandestöd, Startstöd och ett tematiskt stöd. Beslut fattas den 6 november 2014.

Läs mer: http://www.kulturbryggan.se/ansokare/aktuella-utlysningar/