Kulturrådet har infört förändringar i fonogramstödet

Från årsskiftet gäller en ny förordning om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet.

Några paragrafer riktar sig specifikt till fonogramproducenter.

Läs mer på Kulturrådets webbplats >>