Kulturrådets onlinetjänst

I Kulturrådets onlinetjänst finns flera onlineansökningar just nu.

Bland annat: Fria musikgrupper, litteraturstöd etc.

Läs mer på Kulturrådets webbplats: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/onlinetjanst/