Musikalliansen anställer 20 frilansare inom musikområdet

Musikalliansen kommer att anställa 20 frilansare inom musikområdet från den 1 juli 2018.

Ansökningsomgången sträcker sig mellan 15 januari och 26 februari 2018. Det går inte att ansöka innan dess. All information rörande ansökningsförfarandet samt länk till ansökningssida läggs upp den 15 januari 2018. Du behöver inte sända in några intyg i ansökan, som görs elektroniskt. Du som ansökt vid tidigare tillfällen behöver inte skriva in de gamla uppgifterna igen, du behöver endast registrera arbeten utförda mellan 1 oktober 2016 - 31 december 2017.

För att söka anställning i Musikalliansen ska du ha varit yrkesverksam som frilansare de senaste tre åren räknat från den 1 januari 2015. För att ha rätt till anställning ska din verksamhet under de senaste 5 åren även ha omfattats av offentligt kulturstöd i någon form.

Läs mer om vad en anställning i Musikalliansen innebär.

http://www.musikalliansen.org/