Musikalliansen utlyser stöd till fördjupningsprojekt för barn och unga.

Musikalliansen ger utökade repertoarutvecklingsdagar - konstnärligt pilotprojekt riktat mot musik för barn och unga

Pilotprojektet är ett konstnärligt utvecklingsprojekt som syftar till att:

  • att utveckla musikprojekt av hög konstnärlig kvalitet riktat mot barn och unga
  • medverka till att höja kvaliteten på utbudet för barn och unga
  • utöka arbetsmarknaden för fria musikgrupper

Projektet riktar sig till yrkesverksamma musikgrupper som arbetar eller vill arbeta mot Skapande Skola och en yngre publik. Erfarenhet av barn/ungaproduktioner är inte ett krav, men en väl utarbetad projektidé krävs vid ansökan då arbetet med regissören börjar i november. Det är dock en fördel om gruppen redan har erfarenhet av barn/ungaproduktioner. Tre musikgrupper bereds plats inom pilotprojektet.

Läs mer på Musikalliansens webbplats >>