Omställningskurs för kulturskapare

Världen är i förändring. Ekosystemen sätts ur balans, lättillgängliga energiresurser sinar och vi har ett ekonomiskt system i gungning. Gå en tvådagarsutbildning i omställning för kulturskapare!

  • 16 - 17 maj Dramalogen, Halmstad

Kultur som pedagogiskt verktyg för en hållbar utveckling

För att stötta Hallands kulturskapare erbjuder vi en 2-dagarsutbildning i omställning. Vi skapar lokal resiliens med stärkta/nya nätverk och ett gemensamt ordförråd.

Vi hoppas att utbildningen kan vara ett frö som gror till ett fantastiskt nätverk av kulturskapare som tillsammans kan berätta historien som ger oss alla en positiv framtidsbild.

Vi lär oss Varför, Vad, Hur och Var vi behöver ställa om till ett mer hållbart samhälle. Vi lär oss vilka utmaningar vi står inför när det gäller klimat, energi och ekonomi och hur vi skulle kunna börja den positiva förändringen.

Kursledare är Ylva Lundin, Emilia Rekestad och Jesaia Lowejko.

Läs mer om kursen och kursledarnas presentationer på http://omställning.net/kurser

Anmälan

  • Frågor och anmälan till hanna.hallen@gmail.com
  • Anmälningsavgift 200 kr sätts in på Hela Sverige Ska Leva/Hallands plusgiro 1918849-9
  • Anmälan och betalning ska ske senast måndag 13 april!

Kursen är i övrigt kostnadsfri, lunch och fika ingår.

Samåkning kan samordnas på facebook-eventet eller via mail vid behov.

Varmt välkomna!