Operation Opera får Kulturrådsbidrag

Nyoperaverksamheten Operation Opera har tilldelats 130 000 :- från Kulturrådets bidrag till samarbeten mellan tonsättare och kompositörer för sitt samarbete med tonsättaren och elektronmusikern Mattias Petersson. Totalt har drygt fem miljoner kronor fördelats till 61 fria grupper, arrangörer samt institutioner och länsmusikorganisationer.

Konstnärlig utveckling och förnyelse har varit den främsta utgångspunkten för Kulturrådets bedömning.

Operation Opera
Foto: Jalhed produktion AB