Skapande skola–utbildning för fria aktörer

Vad bör du, som fri aktör, tänka på i mötet med skolans värld och vad krävs av dig som kulturutövare för att arbeta med Skapande skola?

Kultur i Halland ordnar en tvådagarsutbildning för fria kulturaktörer som är intresserade av att arbeta i skolans värld.

Skapande skola – en tvådagarsutbildning för fria aktörer i Halland

Är du en fri aktör, en kulturutövare som är intresserad av att arbeta i skolans värld? Skapande skola är en möjlighet till detta. Statens Kulturrådet fördelar medel till skapande skola-projekt till landets grund- och särskolor för att de långsiktigt ska integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete. Med mer konst och kultur i skolan, når skolan de upp-satta kunskapsmålen i högre grad. Vill du dela med dig av dina kunskaper till skolans elever så är det dessutom en möjlighet till utveckling och inkomst.

Syftet med denna utbildning på två dagar är att ge dig, som fri aktör, större kännedom om skolans styrmedel, skolans behov samt handlingsberedskap och medel för att du själv, eller i grupp, ska kunna arbeta med Skapande skola-projekt. Kultur i Halland bjuder in fria aktörer från olika kulturgenrer. Detta gör vi för att möjliggöra för nya möten som kan bli Skapande skola-projekt, innehållande flera kulturyttringar.

Utbildningen är upplagd av rikskonsulenten i hemslöjd för barn- och ungdom Marie Fagerlind tillsammans med Hugo Tham, utvecklare för barn och unga, och Marita Jönsson, utvecklare slöjd och konsthantverk på Region Halland. Även lokala föreläsare från kommun och/eller skola kommer att bidra.

Information

  • Plats: Katrinebergs folkhögskola
  • Datum och tid: 8-9 oktober, lunch till lunch med övernattning.
  • Start kl 12.00, 8 oktober, avslut med lunch 9 oktober.
  • Kostnad: 300 kr, för kursmaterial (i övrigt kostnadsfritt).

Anmälan (max 25 deltagare) Senast 27 september till Hugo Tham, utvecklare barn och unga, Kultur i Halland, tel 072-702 56 27 hugo.v.tham@regionhalland.se

Välkommen till intressanta dagar!
Kultur i Halland genom de regionala utvecklarna