Sök mindre projektstipendier

Region Halland arrangerade 15 maj 2012 ett seminarium på Komedianten i Varberg. Målgruppen  var de som i sin yrkesroll i en kulturorganisation eller kulturinstitution arbetar med att stödja det fria kulturlivet, och de som i det fria kulturlivet bär på en ide som de vill förverkliga.

 

PengarEfter denna träff startades projektet Så kan du finansiera din idé, som bygger på att man kan få stöd om högst 25 000 kronor i varje enskilt fall som kan avse utveckling och genomförande av nyskapande ideer, mötesplatser för fria kulturskapare eller samarbete mellan unga och mer etablerade kulturskapare.

Stödet har tonvikt mot unga och kan fungera som komplement till föreningsstöd.