Sök projektstöd från Musikverket

Stöd till samarbetsprojekt i musiklivet som bidrar till konstnärlig förnyelse och långsiktig utveckling, nationellt och internationellt. Alla med koppling till det fria, professionella musiklivet är välkomna att söka.

Ansökningsomgång, 24 augusti–8 september 2015

Musikverkets stöd går till samarbetsprojekt av hög konstnärlig kvalitet och projekt som bidrar till förnyelse och utveckling i det fria musiklivet. Det fria musiklivet utgörs av enskilda musikskapare, musikgrupper och organisationer som verkar utanför de offentligt finansierade institutionerna. Ett samarbetsprojekt innebär ett projekt, väl avgränsat i tid, där två eller flera parter samarbetar mot gemensamma mål. För projekt som ansöker om mindre än 100 000 kronor finns möjligheten att söka som ensam part.

Nationella samarbetsprojekt: 10 000–2 000 000 kr

Samarbetsprojekt inom Sverige med en eller flera samarbetsparter med fokus på ömsesidigt utbyte och med långsiktig verkan.

Internationella samarbetsprojekt: 10 000–2 000 000 kr

Samarbetsprojekt med en eller flera internationella samarbetsparter med fokus på ömsesidigt utbyte och med långsiktig verkan. Dessa projekt kan innehålla gästspel/turnéer i utlandet och i Sverige.

Läs mer: http://musikverket.se/