Sök stöd från Nordiska kulturfonden

Nordiska kulturfondens mål är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Nordiska kulturfonden stödjer nordiska konst- och kulturprojekt både i och utanför Norden.

  • Ansökan 1 september 2015 – Svar 9 oktober

Projektet ska ha en tydlig nordisk dimension för att kunna få stöd av Nordiska kulturfonden. Nordiska kulturfonden stödjer därför projekt som tematiserar och utvecklar det nordiska kultursamarbetet och som har ett tydligt nordiskt innehåll.

Nordiska kulturfonden ger först och främst stöd till de extra kostnader som det nordiska samarbetet medför. Nordiska kulturfonden kan ge stöd till sökandens egna administrativa kostnader och lönekostnader, om dessa har en direkt anknytning till projektet och är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras.

Läs mer: http://nordiskkulturfond.org