Detta kan vi hjälpa dig med

Vi strävar efter att förstärka efterfrågan på kulturskapares tjänster, stimulera till arbetstillfällen, ge kulturskapare möjligheter att förverkliga sina idéer och initiativ samt genom att underlätta för er att möta publiken i Halland.

Operation Opera. Foto: Jalhed produktion.

Detta gör vi genom att hjälpa dig som fri kulturskapare med

  • individuell hjälp genom personliga möten.
  • att hitta möjliga samarbetspartners.
  • med hjälp att söka internationellt, nationellt, regionalt och kommunalt stöd.
  • att hitta nya former för marknadsföring för att nå din publik.
  • rådgivning och stöd till fria kulturskapare som avser projektutveckling och gränsöverskridande koncept.
  • att vara en länk till att möjliggöra samverkan mellan olika konstområden.

Vi arbetar även med att stärka den fria aktören genom att

  • medverka till att skapa nätverk för fria kulturskapare.
  • ordna kurser och informationsträffar för fria kulturskapare.
  • bygga broar mellan oetablerade och etablerade fria kulturskapare.
  • planera och genomföra projekt med inriktning på kulturskapare i internationella sammanhang.