Enskilda arkiv

Christer Agardson och Mija Marie Boman, studerar foton ur FASH:s arkiv "Sällskapet Sverige-Sovjetunionen i Halmstad" (ca 1930-1990).

Halländsk arkivverksamhet

I Halland finns en lång rad arkiv på regional nivå. Förutom Hallands arkivförbund som beskrivs nedan, finns exempelvis Kulturmiljö Hallands arkiv för kulturmiljövård. Länsmuseerna i Varberg och Halmstad har arkivsamlingar som speglar museernas verksamhetsområden och landstinget har ett arkiv. Länsstyrelsen förvarar visst arkivmaterial, kommunerna har varsitt arkiv och i regionen finns dessutom omfattande kyrkoarkiv, företags- och industriarkiv samt gårdsarkiv. Svensk lokalhistorisk databas har skannat och förtecknat de halländska socken- och kommunalstämmoprotokollen. Även Hallands släktforskarförening bedriver arkivverksamhet.

Hallands Arkivförbund

Hallands Arkivförbund (HAF) tillkom år 2000. Förbundets tre huvuduppgifter är att samla, strukturera, bevara och tillgängliggöra enskilda arkiv i Halland. Läs mer: www.arkivhalland.se

Till förbundet hör fyra medlemsarkiv:

Materialet i arkiven kommer från föreningar, företag och enskilda personer som är eller har varit verksamma i Halland. Därutöver arbetar länets hembygdsföreningar för att säkra halländskt kulturarv i form av enskilda arkiv: www.hembygd.se/halland.

HAF har en arkivsamordnare/länsarkivarie, anställd på halvtid. Länsarkivarien bedriver utvecklingsarbete.

Utmärkande för arkivförbundets verksamhet är att volymerna stadigt ökar. Allt fler enskilda arkiv som inte har någon huvudman, ”herrelösa arkiv”, lämnas till HAF:s medlemsarkiv. För dessa upphörda arkivbildare får medlemsarkiven varken medlemsavgifter eller förvaringsavgifter.

Åren 2008-2010 samordnades HAF:s organisation så att verksamheten nu är koncentrerad till två besökspunkter, i Varberg på fästningen respektive i Halmstad i Fackens Hus.