EU

60-80% av alla beslut på kommunal, regional eller nationell nivå i Sverige kommer från EU.

Ny programperiod 2014 - 2020

Kultur i Hallands europeiska nätverk

Det finns en stor efterfrågan från kultursektorn på EU-expertis, tillgång till internationella nätverk och kontakter, samt praktiskt hands-on-kunnande om europeiska projekt. Ökad kompetens som effekt av erfarenhetsutbyte mellan kulturaktörer är en av grundpelarna för att nå framgång på den europeiska arenan. För att möta det växande behovet erbjuder Intercult en ny mötesplats för internationalisering av kulturella verksamheter, en plattform för nätverkande och erfarenhetsutbyte med tillgång till internationell expertis och omvärldsbevakning.