Konst

- utvecklar och stödjer bild- och formområdet i regionen.

Konserverade ögonblick - ett skolprojekt med mellanstadiet på Apelskolan i Ullared.

Uppdraget inom området bild- och form omfattar bildkonst, skulptur, konsthantverk, design och arkitektur, men också mer gränsöverskridande uttryck i samtidskonsten.

Region Hallands konstsamling

Kultur i Halland har även ansvar för Artoteket, den regionala konstsamlingen – den konst som finns att se i alla Region Hallands lokaler, sjukhus, vårdcentraler, mottagningar, vårdavdelningar och skolor.

För fasta konstnärliga verk inom Region Halland ansvarar Regionfastigheter.

Resurscentrum Konst i Halland

Konst i Halland är namnet på det regionala konstresurscentrumet som drivs av Hallands Konstmuseum. Region Hallands bild- och formutvecklare ingår i arbetet med verksamhetsplanering och utvecklingsfrågor. Konst i Halland arbetar med basutbud, vistelsestipendier, residenssamarbeten, pedagogisk verksamhet för barn och unga, med mera.

  • www.konstihalland.se hittar du information om konstutställningar, konstnärer, konsthantverkare, konstkurser, konstresor och mycket mer för både kulturskapare och intresserade. Konst i Halland har också ett nyhetsbrev att prenumerera på.

Projektmedel

Vill du ansöka om projektmedel eller arbetsstipendium från Region Halland?

Hallands Konstskola

Hallands Konstskola är en tvåårig konstnärlig grundutbildning som erbjuder studier på heltid. Hallands Konstskola är en del av Katrinebergs folkhögskola förlagd till Halmstad.

Nyheter

Fler nyheter... Prenumerera med RSS