Konst

Subventionerade kulturprogram för barn och unga 2-18 år.

Ljusgrön linje 

Artvan - den rullande verkstaden med lera och animering

(konst, konsthantverk och film)

Foto: Frida Talik.Producent: Frida Talik och Elvira Roslund Gustavsson

  • Målgrupp: 5-18 år
  • Publik: 10 pers exkl. personal. Två workshops är igång samtidigt. Max 5 deltagare/workshop. Workshoparna tar ca 30 min, därefter byts grupperna av. Flera omgångar hålls under antingen en hel- eller halvdag.
  • Lokal: 3 x 6 meter. Workshopen kan även hållas utomhus då vi tar med tält.
  • Turnéperiod i Halland VT 2019: vecka 19, 20, 23, 24 måndag-onsdag
  • Pris i Halland:
    5 200 kr/heldag (5 timmar)
    2 600 kr/halvdag (3 timmar)

Programmet skräddarsys efter önskemål, från 30 min per grupp till heldag. I offentliga sammanhang hålls verkstaden i drop-in-format.

Art Van är en rullande verkstad med lera och animering. Deltagarna kommer få möjlighet att prova lera som material, samtidigt som Elvira lär ut grundläggande tekniker inom keramik. Frida kommer att arbeta med leranimation och visa vad som händer när man låter detta uråldriga material möta dagens digitala teknik. Deltagarna får även själva prova på att skapa stopmotionfilm och experimentera framför kameran.

Programmet innebär att deltagarna under 1-timmespass får prova på två workshopar; en i lera och en i animering. I den ena workshopen får eleverna experimentera med leranimation och tillsammans skapa en film. I den andra får man prova att skulptera i lera. Varje workshop tar 30 minuter, och sedan byts grupperna av. Efter en timme har därmed 10 elever provat på både animering och att skulptera i lera. Workshoparna resulterar efter dagens slut i en gemensam animerad film och en gemensam lerskulptur.

Frida Talik, konstpedagog och konstnärlig ledare på Teckningsmuseet i Laholm.

Elvira Roslund Gustavsson, keramiker och konstnärlig ledare för Gamla Krukmakeriet i Laholm.

Kontakt för bokning: Maria Wikrén maria.wikren@laholm.se, tel. 076-516 78 79.

Mer info på Artvans sida på Facebook.

Ljusgrön linje 

Konst i Halland och Konstexpressen

Resurscentrum Konst i Halland presenterar konstnärer som arbetar med konstpedagogik på webbplatsen: www.konstihalland.se

Konstexpressen är Hallands Konstmuseums/Konst i Hallands mobila konstpedagogiska resurs som främjar samverkan mellan barn/unga och professionell kulturverksamhet. Målet är att inspirera och uppmuntra kreativa och kvalitativa konstprojekt.

Läs mer om Konstexpressen på Konst i Hallands webbplats.

Ljusgrön linje