Konst i skolan

Tillsammans med regionala och kommunala institutioner, konstnärer och andra konstaktörer vill vi lyfta fram konstens möjligheter och ge barn och unga rätt till eget skapande och möten med professionella konstutövare.

Regionalt kulturutbud för skolan

Det samlade regionala kulturutbudet för skolan presenteras på www.regionhalland.se/kulturbarnunga 

Webbplatsen konstihalland.se

I Halland driver Region Halland och Hallands Konstmuseum ett regionalt resurscentrum för konst.

I samverkan med Hallands Konstmuseum har en webbplats tagits fram för det regionala konstutbudet: www.konstihalland.se Här kan man hitta konstnärer som arbetar med konstpedagogik, föreläser m.m.

Konstprojekt i skolan

Kultur i Halland - Konst hjälper gärna till med planeringen av större konstprojekt i skolan.

Västra Götalandsregionen har tagit fram en jättebra handbok för alla som vill arbeta med kultur i skolan: Här kan du ladda ner Västra Götalandsregionens "Handbok för planering av kulturprojekt i skolan" som pdf.

Konstexpressen - en mobil konstpedagogisk resurs

Konstexpressen är en mobil resurs som främjar samverkan mellan skola och professionell kulturverksamhet. Målet är att inspirera och uppmuntra kreativa och kvalitativa konstprojekt.

Hör av er till Konstexpressen när ni vill ha hjälp med att utforma ett konstnärligt projekt i er skola. Tillsammans skräddarsyr vi ett program som passar era behov. Vi förmedlar också färdiga konstnärsledda program kring olika teman och material. En utbudsbank är under uppbyggnad.
Med hjälp av Konstexpressen får du tips och idéer på nya infallsvinklar. Vi kopplar projektet till kurs- och läroplanen för ett ämnesöverskridande och fördjupat lärande.

Läs mer om Konstexpressen i kulturutbudskatalogen för barn och unga