Konstverksamheter i Halland

Webbplatsen Konst i Halland har tagits fram i samverkan med Hallands Konstmuseum. Webbplatsen presenterar konstinstitutioner, konsthallar, gallerier, konstföreningar, konstresor, konstnärer och konsthantverkare i Halland.

Här kan man även hitta konstnärer som arbetar med konstpedagogik, föreläser, arbetar med grafisk formgivning, scenografi med mera.

Vill du planera en resrutt för en konstförening eller hitta en konstnärsateljé att besöka? I Halland är det aldrig långt till en konstupplevelse. För att underlätta planeringen har vi tagit fram förslag på besöksmål och sevärdheter inklusive ungefärlig sträcka däremellan. Gör en konstresa genom Halland!

Upptäck konsten i Halland genom webbplatsen www.konstihalland.se

Artists in Residence i Halland

Konst i Hallands vistelsestipendier

Sedan 2012 erbjuder vårt regionala konstresurscentrum Konst i Halland möjligheter för konstnärer med halländsk anknytning att söka våra årliga vistelsestipendier för Artist in Residencevistelser.

Artist in Residence innebär gästateljéer på olika platser i världen, till vilka ett program kopplas för den inbjudne konstnären. Tanken är att bidra till utvecklingsmöjligheter för konstnärer att på en inspirerande plats kunna fokusera på den egna konstnärliga utvecklingen, samt få möjligheter till nya nätverk och på sikt fler utställningar.

Konst i Hallands vistelsestipendier utlyses under våren och tiden för vistelserna är oftast senare under året. Konst i Halland väljer de platser som man kan söka till, i dialog med Artist in Residence-verksamheter över hela världen. En jurybedömd uttagning sker, till vilken olika parter bjuds in för bedömning av ansökningarna. Året efter vistelsen erbjuds konstnärerna en presentationsutställning på Hallands Konstmuseum.

Vistelsestipendiaterna

Konstnären Krystallia Sakellariou tilldelas Konst i Hallands vistelsestipendium 2014. Hon kommer att resa till Bamboo Curtain Studio i Taipei, Taiwan.

Stipendiaterna 2013 reste till Finland respektive till Taiwan.

Under våren 2012 delade vi ut tre vistelsestipendier till konstnärer från Halland som åkte till London och Argentina.

Kulturresidens i Halland

Vi vill också kunna erbjuda konstnärer kulturresidensvistelser i Halland, ett projekt som för närvarande erhåller statligt utvecklingsstöd. En av de platser vi på olika sätt samverkat med för att utveckla denna del under 2013 – 2014 är Konsthallen Hamnmagasinet i Varbergs kommun. Projektet drivs i samverkan med Varbergs kommun, Kultur i Halland – slöjd, och den lokala konstnärsföreningen.

Platserna vi väljer för samarbeten kan också fungera som mötesforum där såväl lokala konstnärer involveras, som föreningsliv, allmänhet och möten med barn och unga. För sist nämnda målgrupp prioriteras särskilt möten med professionella konstutövare och det egna skapandet.

Samverkansmodellen

Region Halland arbetar med en tydlig samverkansmodell för att utveckla bild- och formområdet. Alla är välkomna att höra av sig till oss med synpunkter och idéer, kontakta gärna Kultur i Halland - Konst!

Årligen genomförs Open Space-dialoger med konstlivets aktörer, tjänsteutövare, politiker och andra intresserade. Dialogen är en del i arbetet med samverkansmodellen och för att Hallands kulturplan ska förbli ett levande dokument.