Seminarium om konstnärliga metoder i stadsplaneringen 14 oktober

SAVE THE DATESeminarium: Andra ögon på staden - om konstnärliga metoder i stadsplaneringen

Datum: fredag 14 oktober 2016 i Kungsbacka

Andra ögon på staden är ett heldagsseminarium om stadsplanering och handlar om hur konstnärliga metoder kan engagera och involvera invånare, stadsplanerare och politiker i stadens utveckling. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med stadsutvecklingsprocesser inom byggbranschen, offentlig förvaltning, politiken eller konstvärlden.

Under seminariet redovisas ett konstpedagogiskt residens som pågått under 2016, där residenskonstnären Ingela Johansson genom konstnärliga arbetsmetoder reflekterat kring stadsomvandling i Kungsbacka.

Medverkande på seminariet är bland andra:

  • Catharina Gabrielsson, lektor i stadsbyggnad och docent i arkitektur på Arkitekturskolan KTH
  • Catharina Thörn, docent i kulturstudier vid Inst. för Kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet.
  • Ingela Johansson, residenskonstnär
  • Linnéa Eriksson, poet
  • Johannes Samuelsson, konstnär
  • Lisa Torell, konstnär, och konstnärlig forskare ( The Norwegian Artistic Research Program)
  • Per Hasselberg, verksamhetsledare för Folkrörelsernas Konstfrämjande

I början av hösten kommer en inbjudan med program och information om anmälan att skickas ut, men boka gärna in datumet 14 oktober redan nu för seminariet Andra ögon på staden.

Seminariet arrangeras av Kungsbacka kommun i samarbete med Konst i Halland/Hallands Konstmuseum & Region Halland.

Läs mer på

www.kungsbacka.se/konstpedagogisktresidens
www.konstihalland.se