(X)sites skapar konstupplevelser längs Kattegattleden

(X)sites är ett konstprojekt med temporär offentlig konst längs Kattegattleden arrangerat av Konstnärscentrum Väst. Under sommaren 2017 kommer ett trettiotal konstnärer att ta plats i Halland, Skåne och Västra Götaland och skapa platsspecifika konstverk efter leden.

(X)sites Kattegattleden blir en utställning med platsspecifik temporär konst i landskapen efter cykelleden Kattegattleden. (X) står för det vi inte vet, sites står för platser. Projektet präglas i alla dess delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen.

Platsspecifik konst utmed cykelleden

Platsspecifik konst innebär att konstnären tar en plats i anspråk, så att både det konstnären gör på platsen och platsen blir konstverket. Under juli arbetar konstnärerna i landskapen följt av utställning augusti och september.

Foto: Andreas Adde Andersson.

Cykelleden är 37 mil längst hela sträckan. Områdena varierar både estetiskt från breda naturlandskap till urbana platser. Ett antal områden är utvalda längst leden med förankring i såväl kulturhistoriska lager och pågående samhällsprocesser, både i naturrum och i urbana områden.

Tidsplan 2017

  1. Konstnärerna på plats - juli
  2. Vernissage - augusti
  3. Utställningsperiod - augusti–oktober

Medverkande konstnärer

Följande konstnärer kommer att befinna sig ute på olika platser längs Kattegattleden Skåne och Halland:

Båstad

Ruben Dimitrov, Bulgarien

Höganäs

Anna + Mikael Rofka, Tyskland
Torbjörn Limé + Jukka Värelä, Sverige
Gertrud Alfredsson, Sverige

Ängelholm

Anna Asplind, Sverige
Joachim Jacob, Tyskland
Ida Bentinger, Sverige

Helsingborg

Shilpa Joglekar, Indien
Jacob Oredsson, Sverige
Chun Lee Wang, Sverige

Kungsbacka

Segerberg + Sverdrup, Sverige/Tyskland
Karin van der Molen, Holland
Simon Gran Danielsson, Sverige

Varberg

Jasmine Cederqvist, Sverige
Buntrock + Nordiek, Tyskland
Gunilla Bandolin, Sverige

Falkenberg

Muhammad Ali el Diana Jabi, Syrien
Wolfgang Richter, Tyskland
Maja Spasova, Sverige/UK

Halmstad

Mikael Eriksson, Sverige
Czekalska+Golec, Polen
Rita Winde, Sverige

Seminarier för konstnärerna

Under arbetsperioden (fyra veckor innan vernissage) ingår för deltagande konstnärer seminarier som problematiserar konsten, den konstnärliga processen och landskapet. Seminarierna leds av fackkunniga inom kulturgeografi och konstnärlig process. Ett syfte med seminarierna är att ge bildkonstnärer - som ofta arbetar ensamma - möjligheter att tillsammans föra samtal utifrån egna erfarenheter och den egna processen.

Dokumentation

I arbetet ingår att med digital och bild och ljuddokumention berätta om sitt verk och sin process. Dokumentationen publiceras på utställningens digitala plattform; landart.se. Dokumentation från arbetsprocesserna ger publiken en inblick att bekanta sig med konstnärliga förhållningssätt.

Om (X)sites

Konstnärscentrum Väst arrangerar (X)sites Kattegattleden i samarbete med Region Halland, Region Skåne, Västra Götalands Regionen, kommunerna Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Båstad, Höganäs, Ängelholm och Helsingborg.

Projektledning och konstnärlig ledning: Mats Nordlund och Robert Hais från KC väst samt Nina Wenedikter från Ängelholms kommun.

Följ (X)sites på Facebook

Läs mer om (X)sites Kattegattleden på landart.se

Kattegattleden - En nationell turistcykelled

Kattegattleden, Sveriges första nationella turistcykelled, är en 37 mil lång cykelled med havsnära läge, som går mellan Helsingborg i söder och Göteborg i norr, hela vägen genom Halland. Leden passerar pittoreska fiskelägen och mysiga städer liksom flera historiska platser och intressanta besöksmål.

Läs mer på www.kattegattleden.se

Mer om (X)sites på Kattegattledens webbplats