Om Kultur i Halland - Konst

Kultur i Halland  - Konst utvecklar och stödjer bild- och formområdet i regionen.

Konserverade ögonblick - ett skolprojekt med mellanstadiet på Apelskolan i Ullared

Uppdraget inom området bild- och form är inte begränsat till enbart traditionell bildkonst, skulptur, konsthantverk, design och arkitektur. Samtidskonstens utövare befinner sig ofta i gränsområden, där olika yttringar i vår omvärld undersöks i konstnärliga processer, ibland med mer gränsöverskridande uttryck.

Läs mer om hur vi arbetar med konstutveckling i Hallands Kulturplan 2014-2016.

Kultur i Halland - Konst

Den regionala utvecklaren för området bild- och formkonst finns på Region Halland. I samverkan mellan Region Halland och Hallands Konstmuseum drivs Konst i Halland, ett regionalt konstresurscentrum. 

Vi arbetar med att på olika sätt ge alla möjligheter att se och uppleva konst, oavsett var man bor i Halland. Barns och ungas rätt till eget skapande och möten med professionella konstutövare, är alltid prioriterade områden.

Region Hallands konstsamling

Kultur i Halland - Konst har även ansvar för den regionala konstsamlingen – den konst som finns att se i alla Region Hallands lokaler, sjukhus, vårdcentraler, mottagningar, vårdavdelningar och skolor. Just nu pågår en generalinventering av samlingen, men också ett utvecklingsarbete kring samlingens tillgänglighet.

Konst i Halland

Konst i Halland är ett regionalt konstresurscentrum som drivs i samverkan mellan Region Halland och Hallands Konstmuseum. Konst i Halland arbetar med ett basutbud, men också med konstutvecklingsfrågor på många olika plan.

På webbplatsen www.konstihalland.se kan du ta del av information om konstutställningar, konstnärer, konsthantverkare, konstkurser, konstresor med mera. Du kan också ta del av vårt arbete genom olika rapporter och utredningar. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du följa vad som är aktuellt just nu.

Samverkansmodellen

Årligen genomförs Open Space-dialoger med konstlivets aktörer, tjänsteutövare, politiker och andra intresserade. Dialogen är en del i arbetet med samverkansmodellen och för att Hallands kulturplan ska förbli ett levande dokument.

 Alla är välkomna att höra av sig till oss med synpunkter och idéer, kontakta gärna Kultur i Halland - Konst!