Kultur och hälsa

Röst och balansträning samt kreativ dans för personer med speciella behov står i fokus för Kultur i Hallands utvecklingsarbete på området Kultur och hälsa.

Utvecklingsarbetet sker genom att utföra pilotprojekt och initiera forskningssamarbeten, erbjuda fortbildning och utbildningsinsatser för personal och kulturskapare, liksom genom omvärldsbevakning och kunskapsspridning från forskning och erfarenheter på området, samt genom att initiera samarbeten och ingå i nätverk med olika aktörer.

Kulturaktiviteter har en avgörande betydelse för en individs hälsa och välbefinnande. Kultur i Halland arbetar för att öka samarbetet med Region Hallands medicinska expertis, dels för att genomföra verksamhet som grundas på evidensbaserad forskning, dels för att vara del i processer som vetenskapligt utprovar nya metoder inom området.

Dans för Parkinson med stolen som verktyg. Foto: Lars Rindeskog.

Röst, balans och dans vid funktionsskillnader

Kultur i Halland har i över två år arbetat med röst, balans och dans för personer med Parkinsons sjukdom. Med omedelbar respons från deltagarna liksom från personal och chefer fortsätter verksamheten. Behovet av röst och balans träning samt kreativ dans för personer med funktionsskillnader är viktig och efterfrågan stor.Ytterligare en inriktningar med dans är under utveckling och kommer erbjudas till målgruppen demens drabbade. Insatserna följer Regionens mål om Hallands som bästa livsplatsen!

Här kan du se en kortfilm från verksamheten med dans för Parkinson.

Verksamheten sprider sig

Röst, balans och dansprojekten är mycket uppskattade och både kunskapen och verksamheten sprider sig till de hallänska kommunerna. Genom utbildningar för chefer och personal och professionella dansare som arbetar pedagogiskt. Studieförbundet Vuxenskolans satsning Röst, balans och dans finns nu i hela Halland.

Forskning kring kultur och hälsa

I Storbrittannien bedrivs omfattande forskning kring kultur och hälsa. All-Party Parliamentary Group står bakom arbetet med "Creative Health" som forskar, undersöker och sprider kunskap på området. Rapporten "Creative Health:
Rapporten och annat material finns samlat på webbplatsen Creative Health.

Vid konferensen Culture and health across the lifespan  på KI Karolinska institutet lyfte parlamentsledamoten Lord Howarth och rapportens författare Rebecca Gordon-Nesbitt, forskare vid King’s College i London vikten av mötet mellan Kultur o Hälsa. Att för en bättre framtid och ett längre liv bättre levt kombinera Kultur upplevelse och dess betydelse med en holistisk syn på medicin och hälsovård. Läs direkt länken här: http://www.kulturellahjarnan.se/2018/05/12/intervju-med-lord-howarth-och-rebecca-gordon-nesbitt/

Länk till Karolinska´s nya satsning inom Kultur o Hälsahttp://www.kulturellahjarnan.se/centrum-kultur-kognition-och-halsa/

Kanada öppnar upp för djupstudier med dansens mervärden inom kognitiv neuro forskning.
http://danceresearch.ca/next_wave.html
http://www.kulturellahjarnan.se/2018/01/10/ny-studie-dans-forstarker-musikens-halsoeffekter/

Danslägret  i Dalarna blev en succé!

Sveriges första dansläger för personer med Parkinson - arrangerat i ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Region Dalarna, Balettakademien Stockholm och Region Halland. 70-talet personer från Kalix till Ängelholm samlades för fyra mycket givande dagar fyllda av dans och utflykter!

Nytt Dansläger i sommar! Denna gång på Löftadalens Folkhögskola med Region Halland som värd kommer ske 17-19 juni 2019. Mer information kommer i februari.

https://www.youtube.com/watch?v=hI21SyLU3qE&feature=youtu.be

https://youtu.be/xmP-kmoZP6c

http://ebooks.exakta.se/parkinsonjournalen/2018/1803/#/12/ 

Som en del av vårt viktiga nätverksbyggande och utvecklingsarbete tog vi del av People Dancing Summer School 2018. Fokus denna gång låg på Advanced dance for Parkinson’s och Dance and dementia.
Vi var 15 olika länder representerade på utbildningsprogrammen. Från  USA, Australien, Poland till Japan.

https://www.communitydance.org.uk/DB/animated-library/older-people-dancing?ed=30707
https://www.communitydance.org.uk/developing-practice/people-dancings-summer-school-2018


Deltagarna tackar varandra för idag!. Foto Lars Rindeskog

Kultur för äldre

Region Halland och kommunerna har också tecknat en överenskommelse om samverkan runt kultur för äldre, för ett aktivt och kulturellt rikt liv och för ett socialt sammanhang som bidrar till livskvalitet. Hallands bildningsförbund har regionens uppdrag att utifrån överenskommelsen utveckla kulturen till en stark och hållbar resurs i samverkan med kommunerna och en mängd kulturaktörer. http://www.hbf.se/ 

Reportage och artiklar om arbetet med kultur och hälsa

Tidningen äldreomsorg: Posé, plié, och så lite tango (nr 2 2018).

P4 Halland: Dansen blir både kultur och hälsa för personer med Parkinson (2017-12-20)

"I dansen skapas berättelser", Parkinsonjournalen nr 3/2017 (s. 4ff)

Invånartidningen Bästa livsplatsen: Seniorerna dansar och ler 

P4 Halland: Strokedrabbade dansar för kroppen och själen 

Tillsammans får vi Halland att växa: Nöje går före nytta i Parkinson-dansen