Kulturarv

Halland är rikt på kulturhistoriska miljöer som är värdefulla för såväl vår egen förankring i det förflutna som för regionens framtida attraktivitet. I vårt landskap finns också många fornlämningar, ofta belägna på natursköna och suggestiva platser som bär på spännande historia.

Region Halland, Länsstyrelsen, kommunerna och hallänningarna har ett gemensamt ansvar för att vårt kulturarv bevaras, brukas och utvecklas.

Kulturarv Halland

Kulturarv Halland är ett nätverk för samverkan kring kulturarvsfrågor i Halland. Nätverket samlar alla offentligt finansierade aktörer inom kulturarvsområdet som verkar i hela regionen. Syftet med nätverket är att skapa ökad samordning och samverkan och bättre effekt av insatser. Kulturarv Halland består av oberoende aktörer men faciliteras av Region Halland. Nätverket träffas regelbundet cirka en gång per månad.

Kulturarv Halland fungerar också som regionens expertgrupp i kulturarvsfrågor och kan lämna gemensamma uttalanden och rekommendationer i frågor som berör kulturarvet.

Kulturarv Halland är också regionens resurscentrum för kulturarv. Har du frågor eller projektidéer är du välkommen att höra av dig.

Kontaktperson är Daniel Borgman

Logotyper samverkanspartner kulturarv