Expedition kulturarv

Ge er ut och upptäck den spännande historien som finns runt hörnet! Med Expedition kulturarv vill vi ge barn och unga tillgång till den lokala kulturmiljön. Med hjälp av en digital karta kan du som pedagog eller elev få hjälp att hitta intressanta fakta om fornlämningar och andra kulturhistoriska miljöer.

I ett nyuppstartat projekt vill Region Halland – Kulturarv samla digitaliserad fakta om kulturarvet och presentera det i en lättillgänglig webbkarta. Projektet riktar sig främst till grundskolorna i Hallands län, men alla är självklart välkomna att ta del av kartan. Arbetet är i full gång och vi fortsätter att utveckla och bygga på innehållet.

Expedition kulturarv - utforska kulturmiljön i närheten av din skola.

En karta med samlad information om kulturmiljöer

I webbkartan som skapas kommer en stor mängd digitaliserad information om kulturarvet finnas tillgänglig. Det rör sig bland annat om Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, Länsstyrelsens fornvårdsprogram och digitaliserad data från Kulturmiljö Halland. I ett senare skede är förhoppningen att fler lager kan läggas till i kartan som nyanserar bilden ytterligare.

Asige, vid Hagbards galge.

Denna typ av information är ofta ganska otillgänglig och svår att hitta. Med detta projekt vill vi samla allt på en och samma plats och presentera det på ett så enkel och användarvänligt sätt som möjligt. Kartan riktar sig främst till Hallands grundskolor där den kan användas både i undervisningen och fritidsverksamheten.

VI hoppas att kartan kan bli ett bestående inslag i skolan och att massvis av barn får tillgång till den.

Hjälpmedel och idébank för pedagoger

Möjligheterna och sätten att använda kartan är oändliga och tanken är att den ska vara ett hjälpmedel och idébank för pedagogerna.

En lärarhandledning kommer så småningom att finnas med tips och idéer på hur man kan använda sig av kartan i undervisningen.

Genom detta projekt vill Region Halland i samarbet med Länsstyrelsen Halland bidra till barn och ungas rätt att ta del av kulturarvet och öka tillgängligheten till detsamma.

Kartan Expedition kulturarv.

Kartan

För att se hur kartan ser ut just nu, klicka på länken nedan. Kom ihåg att den är under uppbyggnad.

Till kartan "Expedition kulturarv"