Kulturresidens – Kreativa mötesplatser

Kulturresidens är ett av Kultur i Hallands verktyg för att förverkliga ett attraktivt Halland 2020, där kulturell kvalitet är i fokus. Residensen ska ge förutsättningar för kreativa mötesplatser, möjligheter till produktionsskapande och ökad kulturell delaktighet för hallänningen.

Regionstyrelsen har beslutat att tillsammans med kommunerna i Halland lansera en helt ny institution för professionellt kulturskapande och kulturutveckling med start 1 januari 2016: Art Inside Out.

Kulturresidens Halland

Kulturresidens – Halland som nationell mötesplats inom professionellt konstnärligt skapande

Kultur i Halland vill med kulturresidens undersöka möjligheterna att forma en ny modell för konstnärligt skapande i en liten region som saknar stora fasta institutioner. Modellen ska fungera som en mobil institution och utveckla möten mellan konstnären och publiken i rörliga och tvärkulturella former.

Kulturresidens innebär utveckling genom nya möten

Kulturresidens innebär att kulturskapare, kulturaktörer och kreativa människor bjuds in för att under längre eller kortare tid bo och verka i Halland. De erbjuds möjligheter att utveckla sitt arbete i en ny kommun, möta nya människor, använda nya material och uppleva livet på en ny plats. De erbjuds dessutom stöd i form av personal, finansiering, teknisk infrastruktur, möjligheter till boende och arbetslokaler på spännande platser. Dessa möjligheter och förutsättningar tillhandahålls, men det konstnärliga innehållet styr kulturskaparna själva över.

Kulturresidens bidrar till regionala och kommunala mål

Vi ser att arbetet med kulturresidens kan bidra till att nå de regionala kulturmålen:

  • Förnyelsen, spetsen och kvaliteten inom kulturlivet ska öka.
  • Tillgängligheten ska öka så att fler kan ta del av kulturutbudet.
  • Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva kultur.
  • Fler och växande företag ska finnas inom de kulturella och kreativa näringarna.

Arbetet med kulturresidens kan också ge effekter i kommunerna, till exempel inom skola, besöksnäring, inflyttning, kvalitetsutveckling, föreningsliv och destinationsutveckling.

Modeller för kulturresidens arbetas fram under tre år

Arbetet med att ta fram modeller för kulturresidens beräknas pågå under tre år, 2013–2015. Under den tiden testar vi olika delar av modellen i ett flertal delprojekt och projekt som knyts till utvecklandet av kulturresidens.

För att utveckla strukturer och organisation i en permanent form kring Kulturresidens – Kreativa mötesplatser kommer Arenhill och Co AB att utreda och föreslå en modell kring organisationsstruktur, genomförandemodell, samt om hur det konstnärliga ansvaret och urvalet ska hanteras. I oktober ska vi ha ett färdigt förslag, fram tills dess kommer möten och dialogforum hållas.

Halland får en ny kulturinstitution: Art Inside Out

Intryck utifrån – Uttryck inifrån

Tillsammans startar Region Halland och de sex halländska kommunerna Art Inside Out, en helt ny institution för professionellt kulturskapande och kulturutveckling som bygger på residens. Det beslutade regionstyrelsen 27 maj 2015.

Institutionen Art Inside Out påbörjar formellt verksamheten 1 januari 2016. De kommande residensen under 2015, som ingår i projektet Kulturresidens och drivs av Region Halland med utvecklingsstöd från Kulturrådet, presenteras redan nu som delar av institutionen.

Läs mer på:

Aktuella delprojekt 2015

Calle Rasmusson ROOTS

Inom ramen för kulturresidenset Calle Rasmusson ROOTS har 10 välrenommerade jazzmusiker turnerat i Halland en vecka i januari. Samtliga, sånär som på en enda, har sina rötter i Halland. Calle Rasmusson, välkänd inom jazzvärlden som både musiker, arrangör och kompositör, har bjudits in av Kultur i Halland för att leda tiomannabandet. Calle har dessutom att komponerat och arrangerat all musik som framförs under turnén. Värd för residenset var Laholms kommun.

Open Lab Halland 2015

Open lab för konstnärer ur olika discipliner, från olika länder. Kultur i Halland genomför residenset Open Lab Halland 8–26 juni på och i samarbete med Löftadalens folkhögskola.

Bryta ihop och gå vidare

En musikteaterföreställning som skärskådar framgångsmyten. Med idrottens uttryck som inspiration och  som integrerad del i en föreställning där musik, dansare, sångare och idrottare möts. En framgångssaga som blir till ett misslyckande och hur man går vidare.

Föreställningen skapas av kompositören och textförfattaren Jan-Erik Sääf och koreografen Peter Svenzon. Residenset genomförs under hösten 2015 med Halmstad kommun som värd.