Litteratur

Kultur i Halland arbetar med litteratur, skrivande och läsning på flera och varierade sätt.

Två personer som skriver

Uppdraget innebär bland annat att skapa samarbeten och strukturer för litterärt verksamma genom att:

  • Skapa en gemensam läsplan för hela regionen.
  • Ge stöd åt litterära arrangemang med fokus på kvalitet, förnyelse och tillgänglighet.
  • Gynna återväxten inom den litterära sektorn genom att hålla kurser och läger för unga.
  • Samla författare, förlag och andra aktörer på nya mötesplatser och stimulera till ökad medvetenhet och kvalitet.
  • Skapa en fristadszon för författare och andra kulturskapare i samverkan med en eller flera kommuner.

Arbetet präglas av ny- och processtänkande. Litteratur skapas inte i ett tomrum utan i samklang med tiden och med annan litteratur. Du kan läsa mer om litteraturutveckling i Hallands kulturplan 2014-2016.