För utställare

Författare, förlag och andra litteraturaktörer med anknytning till Halland kan anmäla sitt intresse till att medverka i Halländsk bokmässa 2018. Sista anmälningsdag är 1 juni.

Halländsk bokmässaÄr du författare, förläggare eller representerar ett litterärt sällskap/litterär organisation med anknytning till Halland är du välkommen att anmäla dig som medverkande till bokmässan 2018. Årets mässa arrangeras i Kungsbacka lördag den 24 november.

Deltagande är kostnadsfritt både för utställare och publik.

Sista anmälnignsdag var 1 juni 2018.

Arrangörerna kommer att gå igenom inkomna anmälningar och vid behov göra ett urval om antalet anmälningar överstiger antalet platser. Vi kommer att prioritera utställare som har publicerat böcker de senaste åren. Besked om man fått plats eller ej skickas via e-post till anmälda utställare före midsommarhelgen.

Varmt välkommen!