Medverkande utställare 2017

Författare, förlag, litterära sällskap och andra organisationer med anknytning till Halland medverkar på Halländsk bokmässa.

Författare

 • Torgerd Adolphsson
 • Angelica Ahlefeldt-Laurvig och Mymmel Blomberg
 • Lille-Mor Arnäs
 • Lina Brustad
 • Sassa Buregren
 • Gunnar Dramsvik
 • Ann-Charlotte Ekensten
 • Per Florén
 • Jennyli Gustafsson
 • Jerker Hultén
 • Theréze Ingmarson
 • Åsa Jansson
 • Andreas Karlsson
 • Yvonne Kullenstjärna
 • Anders Källgård
 • Sven Larsson
 • Bo Lindblom
 • Therese Loreskär
 • Jesper Lundqvist
 • Ingrid Magnusson Rading
 • Jan-Olof Nilsson
 • Jenny Nylén
 • Marie Rydell
 • Åsa-Caroline Salomonsson
 • Fred Shetterly
 • Inger Skantze-Ärlemalm
 • Anna-Carin Svanå
 • Lars Johan Svensson
 • Susanne Sörensen
 • Kitt Tell
 • Marie Torebring
 • Aino Trosell
 • Ulf Tylestrand

Förlag, litterära sällskap m.m.

 • Bengt Anderbergsällskapet
 • Bokförlaget SOL
 • Bokome
 • Bondesonsällskapet
 • CAL-förlaget
 • Elsa Grave-sällskapet
 • Grim förlag
 • Hallands författarsällskap
 • Jan Myrdalsällskapet
 • L.C. Förlag
 • Litteraturbanken
 • Olof von Dalinsällskapet
 • Teater Halland

www.regionhalland.se/hallandskbokmassa