Notarkiv

Musik i Hallands notarkiv innehåller cirka 9 000 titlar, till största delen orkester- och ensemblematerial i de flesta genrer, från militärmusik till visa. Notarkivet förvaras hos Hallands Näringslivs Arkiv.

Musik i Hallands notarkiv

Musik i Hallands notarkiv innehåller cirka 9000 titlar, till största delen orkester- och ensemblematerial i de flesta genrer från militärmusik till visa. Notarkivet förvaras hos Hallands Näringslivs Arkiv.

Förteckning över vad arkivet innehåller finns på arkivinformation 

Information om notarkivet lämnas av Patric Aurell, musikproducent,
tel 0708-19 79 18, patric.aurell@regionhalland.se

Utlån

Utlåning sker kostnadsfritt, notmaterial kan hämtas personligen eller skickas per post, returfrakt bekostas av låntagaren. Lånetiden är 2 mån eller enligt överenskommelse.

Låntagaren ansvarar för:

  • Att notmaterialet handhas enligt gällande lagar om upphovsrätt och mångfaldigande.
  • Att notmaterialet hanteras på ett sådant sätt att det inte skadas eller förkommer.

För utlåning kontakta Hallands Näringslivs Arkiv, arkivarie Carina Henningsson via e-post info@hallandsnaringslivsarkiv.se eller, telefon 035-15 75 35.

Besök

Besök i arkivet efter överenskommelse, öppettider: 8-12, 12.30-15. Kontakta arkivarie Carina Henningsson före besöket för överenskommelse om tid.

Adress:
Hallands Näringslivs Arkiv
Andersbergsringen 104
302 55 Halmstad