Kontakt

Vi jobbar med musik på Kultur i Halland

Namn Befattning
Viveka Sverkerson Avdelningschef - Scenkonst
Patric Aurell Musikproducent - Kammarmusik
Emrik Larsson Musikproducent
Christoffer Andersson Musikproducent - verksamhetsledare
Kristin Ahlin Musikproducent - Musik för barn och unga
Emelie Gunnarsson Musikproducent
Christina Håkansson Ekonom