Strategiska kulturuppdrag

Förutom vårt eget utvecklingsarbete bedrivs kulturutveckling genom

- överenskommelser om:

 • Regional arkivverksamhet
 • Hallands bildningsförbunds verksamhet 
 • Fri teaterverksamhet, med Teater Albatross
 • Fri musikverksamhet, med Isildurs Bane
 • Falkenbergs museum som regional drivkraft och arena för design
 • Teckningsmuseet i Laholm som centrum för teckningskonst och regional arena för kulturverksamhet
 • Mjellby Konstmuseum som centrum för surrealistisk konst och regional arena för kulturverksamhet
 • Tjolöholms slott som regional arena för kulturverksamhet
 • Riksteatern Hallands verksamhet 
 • Regionteaterverksamhet i Halland, med Teater Halland AB
 • Varbergs fästning som regional arena för kulturverksamhet
 • Internationella Gatuteaterfestivalen i Halland, med Föreningen Västsvenska Turnerande Sommarteatern
 • Kulturverket som fri aktör inom musikområdet i Halland
 • En mötesplats för experimentell ljudkonst, med Föreningen Harp Art Lab