Fria kulturskapare

Fri teaterverksamhet i Halland

En överenskommelse om fri teaterverksamhet i Halland har tecknats mellan Region Halland och Teater Albatross.

Teater Albatross

Teater Albatross bildades av Robert Jakobsson och Nadia Scapoli 1984 i Stockholm. Därefter hade teatern sin hemort i Göteborg. 1988 köpte Teater Albatross skolan i Gunnarp i Falkenbergs kommun och skapade där Tokalynga Teaterakademi. Gruppen sätter upp egna, fysiskt gestaltade föreställningar, ofta med starkt särpräglad scenografi. De har under många år turnerat med sina föreställningar runt om i Sverige och även i Polen/Östeuropa, USA och Afrika. Teater Albatross har, sedan mer än 20 år, ett stort internationellt kontaktnät och Tokalynga Teaterakademi gästas återkommande av teatergrupper, konstnärer och artister från hela världen och i alla åldrar, för produktionsarbete och gästspel. Föreställningarna vänder sig till såväl vuxna, som ungdomar och barn. Verksamheten innefattar också skapande skola-projekt, seminarier och studiecirklar, teater-, poesi- och kulturfestivaler, samt filmproduktion.

Överenskommelsens utvecklingsmål är att:

  • Teater Albatross ska vara en innovativ, fri och obunden kraft i Hallands kulturliv.
  • Teater Albatross ska vara en mötesplats för kulturaktörer i olika projekt och verksamhetsformer.
  • Teater Albatross ska vara en konstnärlig och pedagogisk resurs för unga aktörer inom det fria kultur- och teaterlivet.

Läs mer på Teater Albatross webbplats >>

Fri musikverksamhet i Halland

En överenskommelse om fri musikverksamhet i Halland har tecknats mellan Region Halland och musikgruppen Isildurs Bane.

Isildurs Bane

Isildurs Bane (förkortas IB) är en fri musikgrupp med rötterna i den progressiva rockmusiken. Sedan 90-talet har gruppen medvetet och konsekvent utvidgat sina musikaliska ramar till att inbegripa aspekter av idiom som exempelvis konstmusik, samtida jazz, ljudkonst och abstrakt improvisationsmusik.

IB producerar musik från ax till limpa - komposition, arrangemang och konserter - på egen hand, allt på en professionell nivå i alla led. Experiment, kreativt konstnärligt tänkande och musikalsk kvalité utgör självklara fundament i verksamheten.

Gruppen arbetar sedan 2005 i projektform för att kunna anpassa verksamheten till ett passande sammanhang konstnärligt. Inom dessa projekt arbetar IB med värdegrundsfrågor, dels inom det estetiska fältet, dels inom jämställdhetsfrågor. Resultaten av dessa problemfält gestaltas oftast i pedagogisk form.

Sedan 2005 har IB årligen anordnat bilaterala musikaliska möten under namnet IB Expo där IB möter musiker från olika geografiska och musikaliska bakgrunder under en veckas tid för att genomföra pedagogiska projekt och en offentlig konsert.

Överenskommelsens utvecklingsmål är att:

  • Isildurs Bane ska vara en innovativ, fri och obunden kraft i Hallands musikliv.
  • Isildurs Bane ska genom IB Expo vara en mötesplats för professionella musiker i olika projekt och konsertformer.
  • Isildurs Bane ska vara en konstnärlig, pedagogisk och teknisk resurs för unga aktörer inom det fria musiklivet.

Läs mer på Isildurs Banes webbplats >>