Hallands kulturhistoriska museum

Hallands kulturhistoriska museum ska vara ett nav och en resurs för alla kulturhistoriska aktörer i Halland.

Visning av Bockstensmannen. Foto: Charlotta Sandelin, Hallands kulturhistoriska museum

Museet har fyra utvecklingsområden som bidrar till visionen Halland – bästa livsplatsen:

  • Uppbyggnaden av Historiecentrum Halland
  • Ombyggnad av museet för att öka tillgängligheten för alla
  • Dokumentation av samtiden
  • Att utveckla fästningen som en arena för en växande evenemangskultur

Museet ska erbjuda en samlingsplats som är tillgänglig för alla och samtidigt verka i hela regionen. Det ska vara en knutpunkt där frågor kring historia, samtid och framtid binds samman. Hallands historia ska vara ett levande kulturarv som utvecklas i samspel med regionens alla utvecklingsområden.