Hembygdsverksamheten

Halländska hembygdsrörelsen med 24 000 medlemmar i 74 föreningar arbetar löpande med det halländska kulturarvet i form av kurser, utställningar och litterär utgivning.

Tidsskriften "I Halland" med en upplaga på 1700 ex utkommer fyra ggr/år.

Hallands bildningsförbund har flera olika roller och verksamheter, och är bland annat hembygdsrörelsens regionala organ.

Den egna webbplatsen har adressen: http://www.hembygd.se/halland