Kulturmiljö Halland

Kulturmiljö Halland är regionens expertorganisation för kulturmiljöfrågor. Arbetet innefattar i huvudsak arkeologi, byggnadsvård, konservering och vård av samlingar, remisshantering, antikvarisk medverkan, fysisk planering och rådgivning.

Byggnadsvårdskurs. Foto: Britt-Marie Lennartsson

På Kulturmiljö Hallands webbplats kan du läsa mer >>

 Arkeologi i Halland

Kulturmiljö Halland har också en blogg om arkeologi, "Arkeologi i Halland".