Scenkonstportalen

- verktyget för dig som producerar och arrangerar turnerande scenkonst!

 hitta! nå ut! scenkonstportalen.se Riksteatern

Nå ut!

Vad är Scenkonstportalen?

Riksteaterns uppdrag är att arrangera, förmedla och producera scenkonst.

Riksteatern ska också utveckla och samordna förmedlingen av scenkonst i Sverige. Scenkonstportalen är en del av Riksteaterns förmedlingsprojekt.

Scenkonstportalen är ett webbaserat verktyg, en webbkatalog som ska samla alla turnerande professionella scenkonstutövares föreställningar inklusive Riksteaterns egen repertoar på www.scenkonstportalen.se

Scenkonstportalen ska vara en mötesplats och förenkla och effektivisera förmedlingen för olika yrkesgrupper. Det ska bli lättare för till exempel scenkonstutövare, producenter, arrangörer, kommuner och skolor att mötas.

Scenkonstportalen gör det tydligt för hela branschen vilka föreställningar som turnerar i landet, vilket det samlade utbudet är och vilka behov som fylls.

Scenkonstportalen ska också vara en faktabank och ett forum för påverkan, debatt, kontakt, utveckling och inflytande. På Scenkonstportalen ska det till exempel finnas information om alla regionala subventionsregler, lokaler, pågående turnéer och marknadsföringshjälp som förenklar för utövare och arrangör.

Scenkonstportalen ger utövare i hela landet möjlighet till samma skyltfönster.

Scenkonstportalen finansieras av Riksteatern i syfte att tillgängliggöra och sprida scenkonst över hela landet.

Hitta!

Hur fungerar Scenkonstportalen?

Professionella utövare och producenter som har en turnerande verksamhet kan registrera sig på www.scenkonstportalen.se. Deras utbud blir då synligt för i dagsläget 236 Riksteaterföreningar, 46 anslutna organisationer, 1400 bygdegårdar, 658 Folkets Hus och Parker, samt 290 kommuner. En arrangör kan sedan skicka en intresseanmälan till en producent eller tvärtom.

Varför Scenkonstportalen?

Riksteatern har i uppdrag att utveckla och samordna förmedling i Sverige.

Syftet med Scenkonstportalen är att samordna hela Sveriges turnerande scenkonstutbud och underlätta för lokala arrangörer att hitta ny scenkonst och för turnerande scenkonstutövare att synliggöra sig.

Riksteaterns regionala nivå (teaterkonsulenterna) har mångårig erfarenhet av att förmedla scenkonst till alla typer av arrangörer; de egna riksteaterföreningarna, skolor, förskolor, bibliotek, bygdegårdar, med flera.

Förmedlings- och utvecklingsarbetet som idag bedrivs runtom i landet samlas oftast i egna regionala portaler och i lokala projekt- och erfarenhetsbanker, vilket gör att verksamheten riskerar att låsas in i ett regionalt sammanhang och inte alltid kommer hela landet till godo. Scenkonstportalen samordnar och utvecklar den förmedlingsverksamhet som redan finns idag när den öppnar upp för ett nationellt utbud där alla arrangörer ges tillgång till ett samlat utbud. Scenkonstportalen blir därmed ett effektivt planeringsverktyg för att möta allas behov.

Möt!

Scenkonstportalen öppnade för turnerande scenkonstutövare och producenter att registrera sig vid Teaterbiennalen i Gävle 11-15 maj. Portalen lanseras för arrangörer 3 september vid Riksteaterns försäljningsevent Anbud Live på Riksteatern i Hallunda. Redan har över 100 producenter registrerat sig; länsteatrar, fria teatrar, operahus, enskilda artister.

Vem arbetar med Scenkonstportalen?

Ulricha Johnson på Riksteatern är projektledare för Scenkonstportalen. Hon har tillsammans med en omfattande nationell arbetsgrupp med 17 personer från hela landet arbetat fram Scenkonstportalen. Det är en stor arbetsgrupp där alla inblandade har haft inflytande i alla frågor. Arbetsgruppen har representanter från: Teatercentrum, Danscentrum, Länsteatrarna i Sverige, fria scenkonstgrupper, regionala konsulenter, lokala arrangörer, turnéläggare, Riksteaterns distriktsansvariga och webbansvariga.

hur?

  1. Gå in på www.scenkonstportalen.se
  2. Registrera användare. Du får ett lösenord till din mejl så att du kan:
  3. Registrera dig som producent/arrangör. Inom kort publicerar vi dig så att du kan:
  4. Registrera produktion (producent) / Skicka intresseförfrågningar och bygga nätverk (arrangör)

Granska. Publicera. Klart!

För mer information, kontakta:

  • Ulricha Johnson, projektledare Riksteatern +46-706 37 10 45
  • Maria Ragnarsson, delprojektledare Riksteatern +46-721 80 90 65
  • För pressfrågor, kontakta: Erica Espling, pressansvarig Riksteatern +46-705 28 99 15

Om Riksteatern

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 236 riksteaterföreningar i Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteatern når årligen en sammanlagd publik på drygt 1 200 000 personer. Riksteaterns vision är Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. I genomsnitt spelar Riksteatern cirka 23 föreställningar på olika scener i Sverige varje dag under säsong. 465 personer anställs av Riksteatern per månad under turnéperioderna i september-maj och varje natt bor 40 av Riksteaterns medarbetare på hotell. Sedan 2006 finns det flera turkiska riksteaterföreningar som arrangerar föreställningar för turkisktalande publik. Riksteatern har också en omfattande internationell verksamhet, bland annat ett flerårigt samarbete med nio teatrar i Finland och teatern gör regelbundet gästspel utomlands. Riksteaterns Tyst Teater som spelar teater för döva och hörande barn, unga och vuxna har funnits på Riksteatern sedan 1977. Södra Teatern och Cullenbergbaletten är också delar av Riksteatern. 46 organisationer har valt att ansluta sig till Riksteatern. Den regionala nivån består av 21 föreningar. Riksteaterns statliga anslag uppgick 2010 till 265 MKR, statsbidraget för 2011 uppgår till 252 MKR. Birgitta Englin är vd för Riksteatern.